top of page

Privacy Policy

 

Bij De Cocktailtapper.nl is uw recht op privacy erg belangrijk voor ons. Tijdens het leveren van onze producten aan u, kunnen we worden blootgesteld aan uw persoonlijke gegevens. Omdat we ons inzetten om uw privacy rechten en de informatie die u ons verstrekt te beschermen, hebben we dit privacybeleid ontwikkeld. Het legt uit hoe we uw informatie zullen beschermen en beschrijft hoe we deze zullen gebruiken en delen.

 

Dit beleid heeft alleen betrekking op de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke informatie omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u als individu te identificeren, waaronder uw naam, inkomen, persoonlijke mening, interesses, contactgegevens thuis, identificatienummers, gebruikers-ID's, wachtwoorden, etnische afkomst en leeftijd.

 

Dit beleid beschrijft de volgende praktijken:

 

Informatie verzamelen

 

Het delen van uw persoonlijke gegevens

 

Het onderhouden van uw persoonlijke gegevens

 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om de interne behoeften van De Cocktailtapper.nl, feedback van klanten of wijzigingen in toepasselijke privacywetgeving weer te geven. De Cocktailtapper.nl zal al dergelijke wijzigingen op onze website plaatsen, dus bezoek deze pagina regelmatig.

 

OPMERKING: De Cocktailtapper.nl zijn niet bedoeld om te worden verkocht aan kinderen onder de 18 jaar. We verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke informatie of niet-persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar, noch is enig deel van onze website gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. We accepteren geen productbestellingen van personen waarvan we weten dat ze kinderen zijn en zullen alle persoonlijke informatie verwijderen en/of verwijderen waarvan we denken dat deze is ingediend door een kind jonger dan 18 jaar.

 

Informatie verzamelen

 

Om producten van dranktap.nl te bestellen of om diensten van De Cocktailtapper.nl te verkrijgen met betrekking tot dergelijke producten, kan het nodig zijn om specifieke informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We zullen u informeren wanneer we informatie nodig hebben die u persoonlijk identificeert, en we zullen deze informatie strikt vertrouwelijk houden. Bovendien kunt u Dranktap.nl bij gelegenheid vrijwillig informatie verstrekken die kan worden geclassificeerd als persoonlijke informatie - al dergelijke persoonlijke informatie wordt opgeslagen en onderhouden in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

We verzamelen informatie over u op de volgende manieren:

 

Als onderdeel van uw aankoop van De Cocktailtapper.nl -producten

 

We hebben uw naam, adres, telefoonnummer, bepaalde financiële rekening- of creditcardgegevens nodig, en mogelijk andere informatie waarover we u vooraf zullen informeren, voor factuur-, verzend- en betalingsdoeleinden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen door De Cocktailtapper.nl en/of haar betalingsprovider.

 

Als onderdeel van uw gebruik van de website van De Cocktailtapper.nl

 

Het gebruik van de website en/of producten van De Cocktailtapper.nl kan ertoe leiden dat er technische informatie wordt verzameld, zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem, de naam/versie van de browser, de verwijzende webpagina, de opgevraagde pagina, de datum/tijd en soms een "cookie". (die kan worden uitgeschakeld met behulp van uw browser voorkeuren); dergelijke informatie wordt gebruikt om ons te helpen het algemene gebruikspatroon van onze website te begrijpen. Mogelijk hebt u ook de mogelijkheid om informatie op de website van De Cocktailtapper.nl te plaatsen, zoals opmerkingen en meningen. Houd er rekening mee dat alle persoonlijke informatie die u vrijwillig plaatst op een openbaar forum of op een gebied waar derden er legaal toegang toe hebben, op geen enkele manier als vertrouwelijk wordt beschouwd en dat De Cocktailtapper.nl niet verplicht is deze in een beveiligd systeem te beschermen. of uw toestemming verkrijgen voor de openbaarmaking ervan, aangezien u de beslissing hebt genomen om het openbaar te plaatsen. Op uw verzoek zal De Cocktailtapper.nl deze echter graag wijzigen, verwijderen of de toegang ertoe beperken (onder voorbehoud van technische haalbaarheid) om de integriteit van de persoonlijke informatie te beschermen.

 

U neemt rechtstreeks contact op met De Cocktailtapper.nl

 

Wanneer u telefonisch, per e-mail, persoonlijk of via onze website contact opneemt met een medewerker van De Cocktailtapper.nl, wordt u gevraagd toestemming te geven voor het verzamelen van persoonlijke informatie als uw persoonlijke informatie ons helpt de informatie, producten of diensten te leveren die u nodig heeft. vereisen.

 

Je reageert op berichten van De Cocktailtapper.nl

Van tijd tot tijd kan De Cocktailtapper.nl u uitnodigen om ons informatie te verstrekken voor specifieke doeleinden. We kunnen om deze informatie vragen via feedback functies op onze website; we kunnen e-mails sturen om feedback uit te nodigen of producten aan te bieden; of we kunnen u om informatie vragen over de ondersteuning van onze producten. Uw reactie op deze berichten kan van u vereisen dat u persoonlijke informatie en meningen verstrekt.

 

Uw gegevens worden verkregen via een derde partij

 

Af en toe zal De Cocktailtapper.nl informatie over u verkrijgen van derden, zoals aanbieders van mailinglijsten, externe serviceproviders, ISP's of externe applicatie- of account providers. Externe providers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het vrijgeven van persoonlijke informatie aan ons van die personen die zijn geïdentificeerd op mailinglijsten, enquêtes of via andere verzamelmethoden.

Uw persoonlijke informatie delen

 

U kunt op elk moment wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aanvragen

 

Soms is het nodig dat u uw persoonlijke informatie die De Cocktailtapper.nl in haar bestand heeft bijwerkt; up-to-date informatie is bijvoorbeeld vereist als u meldingen over product terugroepingen of garantiewijzigingen wilt blijven ontvangen. Als u wijzigingen of correcties in uw persoonlijke gegevens wilt aanbrengen die u niet zelf kunt doen via uw persoonlijke instellingen, neem dan contact met ons op zodat wij de wijzigingen kunnen doorvoeren. Dit zal ons helpen ervoor te zorgen dat onze administratie altijd up-to-date is.

 

U kunt op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens te vernietigen

 

Er kan zich een situatie voordoen waarin u wenst dat al uw persoonlijke informatie die in de administratie van De Cocktailtapper.nl is opgenomen, wordt verwijderd of vernietigd. Als u dit wenst, neem dan contact met ons op zodat we uw persoonlijke informatie uit alle records van De Cocktailtapper.nl kunnen verwijderen. Er kunnen echter situaties zijn waarin we verplicht zijn om één archiefkopie van uw informatie te bewaren om ons in staat te stellen te voldoen aan wetten of te reageren op juridische processen. We zullen u op de hoogte brengen van al dergelijke situaties en zullen uw bewaarde persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan dergelijke wetten of om te reageren op juridische procedures.

 

Neem contact met ons op

 

De Cocktailtapper.nl verwelkomt uw opmerkingen over dit privacybeleid en we geven u graag alle aanvullende informatie die u nodig heeft. Onze contactgegevens:

 

Schammenkamp 71, 3085GR Rotterdam

telefoonnummer (06) 19 35 84 27

bottom of page